PANOH.UZ
Adam organizminiň täsinlikleri
12 Dek 2022 22:44   0   9   2   0
Biziň bedenimizde şu täsinlikleri bar:
● Bedeniň gan bilen üpjün etmeýän ýeke-täk bölegi göz perdesidir. Göni howadan kislorod alýar;
● Adam beýnisiniň sygymlylygy 4 terabaýtdan ýokary;
● Ýedi aýa çenli çaga bir wagtyň özünde hem dem alyp hem-de ýuwdup bilýär;
● Asgyranymyzda bedeniň ähli funksiýalary, hatda ýürek hem durýar;
●Nerw impulsy beýnimizden sagatda 274 km tizlik bilen hereket edýär;
● Bu makalany okap tamamlaýançak bedenimizde ortaça 50 000 öýjük ölüp täzelenýär;
● Aýallaryň ýüregi erkekleriň ýüregine garanyňda has çalt urýar;
● Adamlaryň üçden iki bölegi öpüşende kellesini sag tarapa egýär;
● Adam görýän düýşüniň 98%-ni oýanan wagty ýadyndan çykarýar;
● Suwsuzlyk duýgusy bedenimiziň bir göterimine deň bolan suwuň ýitmegi bilen ýüze çykýar. 5% -den gowrak ýitgi özüňden gitmeklige, 10% -den ýokary suw ýitgisi bolsa ölüme çenli getirip bilýär;
● Ähli bakteriýalaryň diňe 1% -i adamda kesel döredýär;
● Diş, adam bedeniniň özüni bejerip bilmeýän ýeke-täk bölegi;
● Bedenimizdäki ähli kalsiniň 99% -i dişlerde bolýar.
● Adamyň dodaklary barmaklaryň ujundan ýüzlerçe esse duýgurdyr. Hakyky öpüş ýürek urmasyny minutda 100 ýa-da ondan köp urmak ýygylygyna çenli ýokarlandyrýar;
« Oldingi 18 dan 107 Keyingi »
2 0
Bloger: ḨuL♥ĭ♥Ꮹαℕ♥⋆♥❷๏⁰9҉
Sharhlar yo`q
Bosh sahifa